logo my pet corp

لانه پرندها

لانه پرنده ها محلی برای تخم گذاری و بزرگ کردن جوجه ها تا سن بلوغ می باشد. در طبیعت پرنده ها ممکن است از یک حفره در روی زمین، سوراخ یا شکاف بر روی تنه درخت، در لا به لای نیزارها و بوته ها و ... برای ساخت لانه استفاده نمایند. زمانی که ما قصد نگهداری و پرورش از یک جفت پرنده در خانه خود داریم، باید یک لانه خوب و مناسب برای آنها تهیه نماییم. لانه ای که متناسب با جثه پرنده بوده و تا حد ممکن از مواد طبیعی ساخته شده باشد تا شباهت بیشتری به لانه آن پرنده در طبیعت داشته باشد. این لانه همچنین باید دارای استانداردهای خاص چه از نظر ابعاد و چه از نظر ایمنی باشد. همیشه به یاد داشته باشید شما در مقابل پرنده خود مسئولیت سنگینی بر عهده دارید و باید تمام تلاش خود را در حفظ سلامتی آن به کار ببندید. یک لانه خوب از نظر اندازه باید به میزانی فضا در اختیار پرنده قرار دهد که بتواند جوجه های خود را بزرگ کند. لانه های کوچک (به نسبت ابعاد پرنده) باعث یکسری مشکلات در جوجه ها و همچنین بیرون آمدن جوجه زودتر از موعد مناسب از لانه می شود، که این می تواند یکسری مشکلات برای او پیش بیاورد. در زمان خرید لانه چوبی برای پرنده خود دقت کنید که داخل و یا حتی بیرون لانه دارای لبه های تیز نبوده، میخ، منگنه و یا پیچ از آن بیرون نزده باشد، از متریالی مانند حلب که دارای لبه بسیار تیزی هستند برای لبه های ورودی و لبه های کشو داخل لانه استفاده نشده باشد و ....

مـا را دنبـال کنـید